تیم ما

شریف نظام مافی

رئیس هیئت مدیره

عبدی معین پور

دبیرکل

شیرین گلکار

موسس و مدیر برنامه بانوان کارآفرین

آناهیتا احتشام زاده

مدیر روابط عمومی

امین محمدی گل

مدیر iranGrain

مانا مطلوب

مدیر اجرایی

افسانه محمدی

مدیر فروش

غزال حسینی

کارشناس اجرایی

کوثر خاکی

مدیر بخش بازرگانی ایران سوئیس

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.