برنامه بانوان کارآفرین

برنامه "بانوان در کسب و کار" به بانوانی که مراکز اقتصادی کوچک یا متوسطی را ایجاد می کنند، چگونگی رشد دادن و ترویج کسب و کارهای توانمند و خودساخته را آموزش می دهد.

جهت مراجعه به وب سایت "برنامه بانوان کارآفرین" اینجا را کلیک نمایید.

اشتراک گذاری :