HR 4G – برنامه نسل بعدی منابع انسانی

HR 4G – برنامه نسل بعدی منابع انسانی

آیا شما آماده هستید که به عنوان یک شریک استراتژیک و تأثیرگذار در سازمان خود کار کنید؟ آیا می خواهید از واکنش پذیری به سمت واکنش فعالانه حرکت کنید؟ برای افزایش اعتبار خود از طریق کسب و کارتان؟ برای تقویت همکاری با ذینفعان خود؟ به عنوان مشاور قابل اعتماد کار کنید؟

اهداف ما:

• یک خط ساختار استعداد منابع انسانی قوی برای جامعه ما برقرار کرده و استعدادها را نمایان سازیم.
• بهبود شبکه و همکاری افراد حرفه ای منابع انسانی کشور.
• طرز فکر و رفتارهای مشارکت در مشاغل منابع انسانی در میان شرکت کنندگان را تقویت کنید.

مخاطب هدف:

این برنامه برای هر کارشناس منابع انسانی که در اوایل یا اواسط حرفه خود و رو به رشد که می خواهد اعتبار و تأثیر گذاری خود را در این حرفه افزایش دهد.
چه عنوان HRBP داشته باشید و چه نداشته باشید ، اگر مایل به تقویت مهارت های حرفه ای خود ، قابلیت های تحلیلی ، مهارت مشاوره و طراحی و اجرای راه حل هستید ، این دوره برای شما ارزش افزوده به ارمغان می آورد.
اگر شما یک متخصص در یکی از مراکز تخصصی قرار دارید ، تمرکز روی کسب و کار و همچنین راه حل های همکاری و ایجاد همکاری دارید، این برنامه به شما کمک می کند تا ارزش خود را به سازمان و همکاران خود را افزایش دهید.

فصل ها:

فصل 1
انتخاب برای موفقیت
فصل 2
ایجاد فرهنگ عملکرد
فصل 3:
تاثیر گذاری بر کسب و کار

فصل 1:

انتخاب برای موفقیت
اهداف برنامه:

• تعریف مصاحبه
• عوامل مهم موفقیت را برای موقعیت های خود تعیین کنید
• بررسی رزومه ها و آماده سازی موثر برای مصاحبه
• شناسایی سوالات مناسب برای مصاحبه
• ایجاد ساختار مثبتی برای مصاحبه های شما
• فروش موقعیت و سازمان شما به کاندیدا ها
• نتیجه گیری مصاحبه با تاکتیک و روشن شدن مراحل بعدی
• ارزیابی و ادغام اطلاعات

اشتراک گذاری :