GoGreen

GoGreen

اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در راستای مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به راه اندازی یک کمپین در زمینه حفظ محیط زیست به نام GoGreen نموده است.
جهان ما غرق در آلودگی پلاستیک است. در سراسر جهان ، هر دقیقه یک میلیون بطری پلاستیکی آشامیدنی خریداری می شود ، در حالی که سالانه حداکثر 5 تریلیون کیسه پلاستیکی یکبار مصرف در سراسر جهان استفاده می شود.
ما باید جریان تولید پلاستیک را کم کنیم ، اما همچنین باید نحوه مدیریت پسماندهای پلاستیکی را بهبود ببخشیم. زیرا در حال حاضر، قسمت زیادی از آن ها وارد محیط زیست میشوند.

رودخانه ها زباله های پلاستیکی را از اعماق زمین به دریا منتقل می کنند و این باعث می شود که پلاستیک از عوامل اصلی آلودگی اقیانوس ها و دریاها باشند. زباله های پلاستیکی چه در یک رودخانه، اقیانوس یا در خشکی می توانند قرن ها در محیط زیست باقی بمانند. در صورت ادامه روند فعلی، میزان پلاستیک تا سال 2050 در در یا ها و اقیانوس های از تعداد ماهی ها بیشتر خواهد بود.
اما دنیا در حال آگاه شدن از این معضل است و ما شاهد اقدامات مثبت زیادی بوده ایم، ولی حقیقت این است که همه ما باید کارهای بیشتری در این زمینه انجام دهیم.
اتاق بازرگانی ایران – سوئیس از شرکت هایی که در این زمینه تمایل به همکاری دارند دعوت مینماید.

ehteshamzadeh@iransuisse.com
09126962216

 

 

 

 

اشتراک گذاری :