گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و هیات سکو

گردهمایی اعضای اتاق بازرگانی ایران و سوئیس و هیات سکو

گردهمایی شام اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با حضور اعضا، هیات سکو و آقای Giulio haas سفیر سوئیس در تهران، در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ در رستوران دیوان برگزار گردید.

 

اشتراک گذاری :