کمیسیون گردشگری

کمیسیون گردشگری

گردشگری همیشه یکی از فعال ترین شاخه های همکاری بین ایران و سوئیس بوده است. هدف کمیسیون تقویت این همکاری با تمرکز بر روی راه اندازی تورها مبنی بر تاریخ و فرهنگ غنی دو کشور است.

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552