کمیسیون نفت و گاز

کمیسیون نفت و گاز

با توجه به اینکه یکی از اهداف اتاق بازرگانی ایران – سوئیس تسهیل روابط بازرگانی و تجاری بین دو کشور ایران و سوئیس میباشد، این اتاق در نظر دارد در راستای توسعه صنعت نفت و گاز، اقدام به تشکیل  کمیسیون نفت و گاز نماید.
از جنابعالی دعوت مینماییم در این کمیسیون روز چهارشنبه مورخ 1397/03/23 راس ساعت 14:00 در محل اتاق بازرگانی ایران  سالن طبقه 8 ساختمان قدیم حضور بهم رسانید و  با  ارائه نظرات و پیشنهادات مفید خود ما را در تعیین اهداف و خط مشی یاری رسانید.

آدرس: اتاق بازرگانی ایران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵، سالن طبقه 8  

اشتراک گذاری :