منابع انسانی

منابع انسانی

برنامه منابع انسانی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به عنوان بستری برای بررسی پیشرفت ها و شرایط ملی و بین المللی حوزه منابع انسانی عمل می نماید.
این کمیسیون به صورت مداوم مشغول بررسی موضوعات مختلف است و به اعضای خود بهترین روش های اجرای این حوزه را پیشنهاد می دهد. از برنامه های آینده کمیسیون منابع انسانی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس برگزاری سمینارها و کنفرانس هایی به منظور ایجاد ارتباط بین متخصصان منابع انسانی داخل ایران و موسسات تخصصی منابع انسانی سوئیس می باشد.

جهت اتصال به پلتفرم HR اینجا را کلیک نمایید.

رویدادهای آینده

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11