کمیسیون حل مسئله

کمیسیون حل مسئله

هدف این کمیسیون، بکارگیری پتانسیل ها در جهت حل مشکلات اجرایی اعضا می باشد. این کمیسیون فعالیت هایی در زمینه های حقوقی، مالی و اجرایی (امور اجرایی روزمره) برگزار می نماید و تمرکز آن بر روی کشف کشف لایه های عمیق تر و تاثیر گذاری بر روی سیاست گذاری و قانون های ایران و سوئیس است.

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552