کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی

کمیسیون حقوقی تشکیل شده است تا مطمئن باشیم تمامی اعضا از آخرین قوانین مربوط به تحریم ها مطلع هستند و به بهترین مشاوران حقوقی بازار دسترسی دارند.
کمیسیون با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها اقدام به اطلاع رسانی به اعضا می نماید و تلاش می کد براساس استانداردهای حقوقی سوئیس، برای حل اختلاف های حقوقی راهکارهای موثری پیدا نماید.

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552