کمیسیون انرژی

کمیسیون انرژی

با توجه به اهمیت تغییر شرایط زیست محیطی، کمیسیون انرژی از متخصصان و شرکت های فعال در حوزه محیط زیست دعوت می نماید تا در مورد مسایل ملی و بین المللی اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارند.
این کمیسیون جلسات ثابتی را به صورت دوره ای برگزار می نماید. از جمله موضوعات مورد بررسی در این کمیسیون انرژی های تجدید پذیر و چالش های استفاده از روش های سنتی می باشد.

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552