کارگاه مالکیت فکری

کارگاه مالکیت فکری

مدیریت دارایی های فکری شرکتها صرفا محدود به ثبت در مراجع ملی کشورها و سیستم بین المللی ثبت نمیشود بلکه شامل مدیریت و بهره برداری تجاری موثر از این دارایی ها در بازارهای هدف می باشد. به علاوه،بخشی از دارایی های فکری شرکتها از نظر قانونی قابل ثبت نبوده و به طرق حمایتی دیگر من جمله قالبهای قراردادی و یا تمهیدات حفاظتی نیازمندند.

جهت استفاده موثراز دارایی های فکری درحوزه تجارت،شرکتهای بزرگ و کوچک می بایست تدابیر متعددی برای پیش بینی و درج سیاستهای مالکیت فکری دراستراتژی تجاری خود و طرح های بازاریابی محصولات و خدمات شرکت بگنجانند،
امر مهمی که عموما و دراکثر موارد به دلیل عدم آگاهی از اهمیت ویژه مدیریت دارایی های فکری مورد غفلت واقع می شود.

از این رو نظربه اهمیت روز افزون حمایت و استفاده موثر از دارایی های فکری در عرصه تجارت ،اتاق بازرگانی ایران سوییس در نظر دارد دوره آموزشی در خصوص اهمیت مدیریت دارایی های فکری برای شرکتهای کوچک و متوسط در تاریخ 10 تیر ماه برگزار نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.
0936-637-1569
mir@iransuisse.com

 

 

اشتراک گذاری :