پنجمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

پنجمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس

پنجمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با حضور اکثریت اعضا و سفارت سوئیس برگزار شد.
از حمایت های تمامی اعضا در طی این سالها سپاسگزاریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری :