وبینار راه های ساده برای زیست پایدار در زندگی روزانه و محل کار

وبینار راه های ساده برای زیست پایدار در زندگی روزانه و محل کار

به دنبال برنامه GoGreen، اتاق بازرگانی ایران و سوئیس وبینار راه های ساده برای زیست پایدار در زندگی روزانه و محل کار در تاریخ سه شنبه 19مرداد از ساعت 18:00 در اسکایروم را برگزار مینماید.

این وبینار با همکاری موسسه آوای طبیعت پایدار برگزار می گردد.

موضوعات مورد بحث:

  • سبک زندگی پایدار چیست؟
  • رد پای اکولوژیک
  • مدیریت پسماند
  • توجه به آب و انرژی
  • حمل و نقل
  • توجه به تغذیه و تاثیر آن بر محیط زیست
  • مصرف و تولید پایدار و مسئولانه

 

ثبت نام: 09126962216

 

اشتراک گذاری :