وبینار تجارت غیر بانکی

وبینار تجارت غیر بانکی

این وبینار توسط جناب آقای آندریاس شوایتزر مدیر عامل شرکت ارژن کپیتال به زبان انگلیسی برگزاار میگردد و چشم اندازی در مورد تامین مالی برای واردکنندگان، صادر کنندگان و تجار در شرایط فعلی می باشد.

دوشنبه ۱ دی
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۰۰

بصورت لایو در اینستاگرام اتاق بازرگانی ایران – سوئیس:

https://www.instagram.com/iran_suisse /

اشتراک گذاری :