مطالعات بازار

مطالعات بازار

هنگامی که با مسائل حقوقی پیچیده روبرو می­شویم، می­دانیم که یافتن وکیل متخصص در کسب و کار و با تجربه در صنعت کارآسانی نیست. اتاق بازرگانی ایران و سوئیس یک نهاد بی­طرف برای برقراری ارتباط میان کسب و کارهای گوناگون است و بر این باور است که مشاوره حقوقی کافی و قابل اتکا باید همواره در دسترس کسب و کارها باشد. در همین راستا و برای اولین بار در ایران، اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در نظر دارد تصویری شفاف تر از بازار حقوقی ایران به تجار و شرکت­ها، و نیز وکلا و دفاتر حقوقی ارائه کند.

در این برنامه ISCC  قصد دارد معیارها و فرآیندهای مشخص و روشنی را برای ارزیابی بازار حقوقی ایران معرفی کند. معیارها و فرآیندهای مذکور بازتاب­ دهنده­ استانداردهای بین ­المللی بوده و عمدتاً بر مبنای ارائه داوطلبانه اطلاعات و نیز مطالعاتی است که توسط تیم­های تحقیقاتی ما انجام می­شود.

ما هم اکنون در حال بررسی محدوده، روش شناسی و دیگر جنبه های عملیاتی این پروژه هستیم. برای آگاهی بیشتر در این زمینه می توانید ما را  در این صفحه دنبال کنید.

 

 

Phone:

+98(21)88822551

+98(21)88838552

Email:

info@iransuisse.com

Address:

Unit 11, 47 South Kheradmand St., Karim Khan St.