مراسم رونمایی از تجهیز دبستان و دبیرستان شمشک

مراسم رونمایی از تجهیز دبستان و دبیرستان شمشک

اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در اسفند ماه 1395 سومین مسابقه خیریه اسکی سالانه خود را در پیست اسکی دربند سر برگزار نمود و تمامی درآمد حاصله از این خیریه صرف تجهیز دبستان و دبیرستان شمشک گردید.

از تمامی شرکت های بازرگانی و صنایع عضو اتاق بازرگانی ایران و سوئیس که حامی مالی ما در تحقق این هدف بوده اند سپاسگزاریم.

اشتراک گذاری :