دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس و یا نماینده قانونی آنها دعوت بعمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده راس ساعت 15:00 و مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت 16:00 در روز سه شنبه 23 مهر در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک175، سالن طبقه 8 حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده:

1- استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد عملکرد اتاق در سال 97
2-  استماع گزارش ترازنامه مالی
3- استماع گزارش بازرس
4- تصویب ترازنامه و عملکرد هیأت مدیره
5- انتخاب اعضاء هیأت مدیره
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
8- تعیین حق عضویت سال 1398
9- سایر موارد

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1- تصویب اساسنامه و آیین نامه جدید مصوب شورایعالی نظارت بر عملکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

با توجه به اهمیت حضور اعضای محترم اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در تصمیمات این اتاق، درخواست مینماید اعضای محترم و یا  نمایندگان  قانونی آنها با معرفی نامه  امضا شده  در سربرگ آن شرکت، در این مجمع شرکت نمایند و یا در صورت عدم حضور نماینده خواهشمند است در سربرگ شرکت خود به یکی از اعضای اتاق  وکالت دهید.

لیست کاندید ها به شرح ذیل است:

ردیف شرکت اسم سمت
1 شیشه لیا علی توکلی خو عضو هیئت مدیره
2 آرد خوشه فارس مهرزاد جمشیدی مدیرعامل
3 فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آرین شهاب جوانمردی مدیرعامل
4 کامران رشیدی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)
5 رهام طب اسپادانا زهرا سادات مدیرعامل
6 بازرگانی صادقی متین صادقی مدیرعامل
7 درمان آرا حمیدرضا قربانی عضو هیئت مدیره
8 نستله جوزپه کارلا مدیر ایران
9 کوبل دارو شکراله معماریان مدیرعامل
10 غلات و منابع معدنی تخت جمشید شریف نظام مافی عضو هیئت مدیره
11 کارخانجات آرد تابان حسین یزدجردی رئیس هیئت مدیره
12 آرد خوزستان
13 بهستان دارو

 

لیست سایر نامزدها مشمول تکمیل مدارک میباشد.

 

 

اشتراک گذاری :