شبکه مسئولیت پذیری اجتماعی

مسئولیت پذیری اجتماعی

اولین و مهم ترین اصل در مسئولیت پذیری اجتماعی این است که ما می خواهیم با شرکای تجاریمان رفتار درست و با صداقت داشته باشیم. آنگونه که علاقه دارند با آنها رفتار شود. صداقت مهم ترین اصل کلیدی است که سال ها طول می کشد ساخته شود و در یک لحظه ممکن است از بین برود.

مسئولیت پذیری اجتماعی یک فرصت برای قوی تر شدن در تجارت است. در واقع اگر هر کسب و کاری مسئولانه رفتار نماید، باعث می شود که اعتبار و برندش ارتقا پیدا نماید و کسب و کارش پایدار بماند. عمل نکردن مسئولانه باعث مخشوش شدن چهره آن کسب و کار بین شرکا و کارکنانش می شود.

 

شبکه فعالیت های مسئولانه کسب و کارهای ایران:

 

هدف: به عنوان گروهی پیشرو، معرفی و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران را سرلوحه برنامه های خود قرار دهد.

خدمات: این شبکه از طریق اطلاع رسانی، معرفی کارشناسان فعال در این زمینه و آموزش، شرکت ها را تشویق می نماید که فعالیت خود را در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی تقویت نمایند.

این شبکه کسب و کارها را در زمینه شناسایی مسایل مرتبط، استخدام کارکنان و اجرای پروژه های پایدار در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی حمایت می نماید.

همچنین این شبکه برای کسب و کارهای فردی نیز خدماتی ارایه می نماید.

 

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552