سخنرانی سفیر سوئیس در موسسه خیریه محک در سال ۲۰۱۶

سخنرانی سفیر سوئیس در موسسه خیریه محک در سال ۲۰۱۶

 

سخنرانی سفیر سوئیس در موسسه خیریه MAHAK.

اشتراک گذاری :