سخنرانی آقای نظام مافی در موسسه خیریه محک در سال ۲۰۱۶

سخنرانی آقای نظام مافی در موسسه خیریه محک در سال ۲۰۱۶

 

سخنرانی آقای نظام مافی به مناسبت دیدار یوهان اشنایدر-امان ، مشاور فدرال سوئیس به ایران در موسسه خیریه محک در سال 2016.

اشتراک گذاری :