رویداد صبحانه مسئولیت پذیری اجتماعی برای مدیران در رستوران رست

CSR-Breakfast-at-Roast-Restaurant

رویداد صبحانه مسئولیت پذیری اجتماعی برای مدیران در رستوران رست

این رویداد در تاریخ 8 مرداد 1397 در رستوران رست برگزار شد. هدف از برگزاری این رویداد گفتگو در مورد اهداف و برنامه های آینده این کمیسیون بوده است که با حضور مدیران شرکت ها در رستوران رست برگزار شد. این رویداد سفیر سوئیس آقای Leithner و Dr. Parks از یونیسف حضور داشتند. در این رویداد آقای Ron Popper که قبلا مدیر CSR شرکت ABB بودند به صورت وبینار سخنرانی داشتند.

CSR-Breakfast-at-Roast-Restaurant

CSR-Breakfast-at-Roast-Restaurant

CSR-Breakfast-at-Roast-Restaurant

CSR Breakfast at Roast Restaurant 1

اشتراک گذاری :