دوره آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار برای زنان کارآفرین

دوره آموزشی کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار برای زنان کارآفرین

شروع کلاس ها از : دوشنبه 6 اسفند
مدت دوره: 10 هفته
روز های کلاس: دوشنبه و پنجشنبه از 16:00 الی 19:00

مبلغ سرمایه گذاری در دوره : 7.500.000 ریال

اشتراک گذاری :