دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران- سوئیس و یا نماینده قانونی آنها با وکالتنامه، دعوت بعمل می آورد در مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده راس ساعت  14:00 در روز سه شنبه 22 مهر1399 که به صورت آنلاین برگزار میگردد شرکت فرمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده:

  • استماع گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد عملکرد اتاق در سال 98
  • استماع گزارش ترازنامه مالی 98
  • استماع گزارش بازرس
  • تصویب ترازنامه و عملکرد هیأت مدیره
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • تعیین حق عضویت سال 1399
  • سایر موارد

لینک مجمع یک هفته قبل از برگزاری مجمع برای اعضا ایمیل میگردد.

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری :