دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس به شناسه ملی 14009327936 به شماره ثبت ۵۰۱۶۱ از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس دعوت بعمل می آورد تا در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم که در روز شنبه 1400/08/08 راس ساعت 11:00 به صورت آنلاین تشکیل میگردد، شرکت نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع، بررسی و تصویب گزارش هیأت مدیره به مجمع در مورد عملکرد اتاق در سال 1399
2- استماع، بررسی و تصویب گزارش مالی و بازرسی در سال۱۳۹۹
3- تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا
4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
5- بررسی و تصویب بودجه سالانه
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
7- بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگر ی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور سالیانه به طور فوق العاده نوبت دوم است

لینک مجمع برای اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران – سوئیس از طریق ایمیل ارسال میگردد.

با تشکر – هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس

اشتراک گذاری :