دعوت به مراسم معرفی پروژه ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی