دعوت به مراسم معرفی پروژه ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی

دعوت به مراسم معرفی پروژه ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی

دعوت به مراسم معرفی پروژه ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی فوق‌تخصصی جراحی اطفال موسسه زنجیره امید

 

اشتراک گذاری :