تیم ما

تیم ما

عبدی معین پور

Secretary General

شریف نظام مافی

Chairman of the Board

سیروس سعادت

HR & Academy Manager

آناهیتا احتشام زاده

Public Relations Manager

شیرین گلکار

Senior Business Development Manager

آسیه میر

Director of the Academy & HR Platform

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.