تیم ما

تیم ما

شریف نظام مافی

Chairman of the Board

سیروس سعادت

HR & Academy Manager

آناهیتا احتشام زاده

Public Relations Manager

آسیه میر

Senior Manager

عبدی معین پور

Secretary General

شیرین گلکار

Senior Business Development Manager

جهت آشنایی بیشتر با فعالیت های اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به قسمت معرفی اتاق بازرگانی ایران و سوئیس مراجعه نمایید.