بزرگداشت روز جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

بزرگداشت روز جهانی بانوان

در روز پنجشنبه، ما با همکاری شرکت سروکورپ خاورمیانه برای بزرگداشت روز جهانی زن آماده شدیم و برنامه آموزشی زنان کارآفرین اتاق بازرگانی ایران – سوئیس را به حضار معرفی نمودیم و اولین بانوانی که دوره فوق را با موفقیت به پایان رسانده بودند معرفی شدند.

از تمام کسانی که این برنامه را حمایت کردند،@jacinth_chef سپاسگزاریم و البته از حضور تمام بانوان کارآفرینی که صبح پنجشنبه شان را با ما گذراندن مفتخر هستیم.

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

زور جهانی بانوان

 

اشتراک گذاری :