ایران نیو

ایران نیو

اتاق بازرگانی ایران و سوئیس با توجه به نگاه گروهی و آموزشی جهت گام برداشتن در توسعه ی زمینه های گوناگون اجتماعی همراه با تجاربی ارزشمند پیش گامانه پا در عرصه ی حمایت از استعداد های گوناگون فردی در بین تمامی اقشار جامعه گذاشته. از این روی مجموعه ی را با نام ایران نیو با هدف اعتلای روحیه ی مسولیت پذیری اجتماعی و نیز تقویت خلاقیت و نوآوری برای گروه سازی و آموزش های تکمیلی استعدادهای فردی ساخته و پرداخته است.
 

در مجموعه ی ایران نیو همچنین برای نخستین بار یک صندوق حمایت مالی ساخته ایم تا شاهد از بین رفتن هیچ استعدای در سرزمین پر آوازه ی ایران نباشیم و یادمان باشد هیچ کدام از ما به تنهایی نمیتواند به اندازه زمانی که همه ما در کنار هم هستیم، قوی باشد.

تلفن:

+۹۸(۲۱)۸۸۸۲۲۵۵۱

+۹۸(۲۱)88838552

 

ایمیل:

info@iransuisse.com
 

آدرس:

تهران، خیابان کریمخان، خیابان خردمند جنوبی، پلاک 47، واحد 11