اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان شهدای تجریش

اهدای تجهیزات پزشکی به بیمارستان شهدای تجریش

امروز یک روز بزرگ برای اتاق بازرگانی ایران و سوئیس می باشد، زیرا اتاق اولین بخش از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش NICU بیمارستان تجریش را به این بیمارستان اهدا نمود….

اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ دومین مسابقه خیریه اسکی کودکان را در پیست اسکی دربند سر برگزار نمود و از محل درآمد این خیریه اقدام به خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان شهدای تجریش نمود.

بدینوسیله از زحمات خانم صنم اثنی عشری و خانم آناهیتا احتشام زاده و از تمامی خیرین و اسپانسرها که ما را در تحقق این هدف یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

امروز یک روز بزرگ برای اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس می باشد، زیرا اتاق اولین بخش از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش NICU بیمارستان تجریش را به این بیمارستان اهدا نمود….

اتاق بازرگانی ایران و سوئیس در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۵ دومین مسابقه خیریه اسکی کودکان را در پیست اسکی دربند سر برگزار نمود و از محل درآمد این خیریه اقدام به خرید تجهیزات پزشکی مورد نیاز بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان شهدای تجریش نمود.

بدینوسیله از زحمات خانم صنم اثنی عشری و خانم آناهیتا احتشام زاده و از تمامی خیرین و اسپانسرها که ما را در تحقق این هدف یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری می نماییم.

 

اشتراک گذاری :