افتتاح مدرسه ابتدایی ایران من با حمایت اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در روستای بی بیانه استان کرمانشاه

افتتاح مدرسه ابتدایی ایران من با حمایت اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در روستای بی بیانه استان کرمانشاه

روز چهارشنبه 31 مرداد 1398 یکی از مهمترین لحظات در تاریخ اتاق بازرگانی ایران – سوئیس بود . مدرسه ابتدایی 3 کلاسه اتاق بازرگانی ایران – سوئیس به همت اعضای این اتاق در روستای زلزله زده بی بیانه کرمانشاه افتتاح  گردید.

از تمامی اعضای محترم که ما را در تحقق این امر یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاری مینماییم.

 

اشتراک گذاری :