آریاهای اپرای کلاسیک

آریاهای اپرای کلاسیک

کُر اپرای سوئیس – ارکستر "داکاپو"

تالار وحدت – اول اردیبهشت ماه - ساعت 21:30

مدیر هنری
جوزفووسکی

رهبر ارکستر
احمد حمدی

تک نوازان:

       سوپرانو: فلوریان هوستتلر

       ویولنسل: فابین دیامبرینی

       ویولنسل: گییوم کارتنو

آریاهای اپرای کلاسیک

وردی – پوچینی – واگنر – لئون کاوایو - بیزه
مسکاگنی - نیکولای – کروییتزر – لورتزینگ- دومرزی

 

آنتونیو ویوالدی
کنسرتو برای دو ویولنسل و ارکستر
فابین دیامبرینی و گییوم کارتنو

اوفن باخ
اجرای شش پرده از اپرای "لا بل هلن"

اشتراک گذاری :